Hyppää pääsisältöön

Ammattitaitoinen suunnittelu on lähtökohta toimivalle jätevesijärjestelmälle

Kimmo Naakka ihastui muutama vuosi sitten kallioiseen merenrantatonttiin Raaseporissa. Tontilla oli entuudestaan ränsistynyt mökki, joka purettiin uuden tieltä. Uusi rakennus päätettiin rakentaa vapaa-ajan kohteeksi, jota on kuitenkin tarkoitus käyttää ympäri vuoden.

Kimmo Naakalla ei ollut entuudestaan tiedossa jätevesisuunnittelijaa, jonka puoleen hän olisi kääntynyt. “Oma arkkitehtini osasi kuitenkin suositella muutamaa alan suunnittelijaa ja näistä vaihtoehdoista päädyin Wassikseen”, kertoo Naakka.

Jätevesisuunnittelu alkaa tonttikäynnillä suunnittelijan kanssa. Samalla keskustellaan toiveista, joita suunnittelun ja valittavan jätevesijärjestelmän tulee ratkaista. ”Kallioinen tontti asetti omat haasteensa suunnittelulle, mutta Wassiksen avulla löysimme toimivimmat asennus- ja järjestelmävaihtoehdot”, kiteyttää Naakka.

Kimmo Naakan kallioinen merenrantatontti

Kohdekäynnin jälkeen suunnittelija tekee suunnitelman sekä laatii asiakkaan puolesta lupahakemukset kunnalle. Kun täysin uutta kiinteistöä rakennetaan, vaaditaan rakennusluvan liitteeksi jätevesisuunnitelma. Vanhaa kohdetta kunnostettaessa jätevesisuunnitelma tulee toimittaa kunnan lupaviranomaiselle toimenpidelupahakemuksen liitteenä. “Projektissa kannattaa huomioida lupahakemusten käsittelyn vaatima aika, joka vaihtelee kunnittain muutamasta viikosta jopa puoleen vuoteen”, Wassis Oy:n toimitusjohtaja Stefan Wasström muistuttaa.

Suunnitelman sisältämän materiaaliluettelon avulla voi pyytää tarjouksen valitusta jätevesijärjestelmästä ja asennuksesta. ”Hankintavaiheessa kilpailutin valitut jätevesijärjestelmät, mutta Wassiksen kautta päästiin taloudellisesti järkevimpään tulokseen”, toteaa Naakka.

”Wassis hoiti suunnittelun ammattitaitoisesti ja sovitussa aikataulussa – tai itseasiassa vähän nopeamminkin”, kiittelee Naakka. Samalla hän muistuttaa, ettei jätevesisuunnitelma ja -järjestelmän toteutus ole vaikeaa: ”Olen ihmetellyt ihmisiä, jotka kritisoivat jätevesijärjestelmän kunnostusta tai uusimista. Mielestäni on kaikkien etu, etteivät jätevedet valu vesistöihin, vaan luonto voi hyvin”.